งานทำบุญเดือนเกิด เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๑๐ ในเดือนตุลาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มาเป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๗๐ คน
             งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นเจ้าภาพ.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th