มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

             วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ทำบุญ ๑๕ วัน) น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี และจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
            ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดกิจกรรม “ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน” น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th