ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๒           วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๒" ณ บริเวณลานดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) โดยมีอาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันเป็นจำนวนมาก.

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th