โครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานงานศิลปไทย
"กิจกรรมงานเครื่องแขวนไทย วิมานพระอินทร์"            3 ตุลาคม 2562 พระครูสมุห์ภักดี รองหัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานงานศิลปไทย "กิจกรรมงานเครื่องแขวนไทย วิมานพระอินทร์" โดยมีทีมวิทยากรจากชมรมพิพิธสยามมาสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00น. ณ วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน.
           
            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th