ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว           วันที่ 4 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ บริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th