ล้อมวงเสวนาว่าด้วยเดือนผีออก : เห็นผี เห็นประเพณี เห็นผู้คน           26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00น. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนา "ล้อมวงเสวนาว่าด้วยเดือนผีออก : เห็นผี เห็นประเพณี เห็นผู้คน" เพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และวิถีชีวิตของผู้คน ในกิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS.

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th