ทำบุญเดือนเกิด เดือนเมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

            วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐ เดือนเมษายน : กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
            ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานทำบุญเดือนเกิด ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ ๖๐ คน และในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ.

> <


<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th