"ค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดน้ำพริก "          วันที่ 23-24 กันยายน 2562 พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าพระวิทยากร อบรมและให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางยางพัฒนา ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดน้ำพริก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 60 คน.

                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th