พิธีวางพวงมาลา 'วันมหิดล 2562          วันที่ 24 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ทั้งนี้คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนจากทุกคณะ /สถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล ศาลายา.

                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th