"“โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” "          วันที่ 24 กันยายน 2562 พระสุมินทร์ คัมภีรปัญโญ (อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และพระกฤษดา กิตติญาโณ (มั่นเหมาะ) พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยลัยมหิดล เข้ารับโล่ “โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้รับ 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการธรรมะทูเดย์ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2.โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เทศบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์
                      โดยรับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Mahidol Day of Service พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในโครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและนำความรู้ ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เกิดเป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมต่อไป.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1327155820793629&id=539263502916202                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th