"การแข่งขันขับร้องประสานเสียง "          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปฏิญญา ตริวิวัฒน์กุล นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Choir) ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง 2 รายการ คือ 8th Bali International choir festival 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ 12th international choral festival ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย

                      การแข่งขัน 8th Bali International Choir Festival 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล 5 รางวัล ได้แก่
1 . เหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir
2 . Category Winner (คะแนนสูงสุด) จากการแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir และผ่านเข้าสู่ Championship
3 . เหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Musica Sacra
4 . เหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir ในรอบ Championship
5 . Category Champion จากการแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir ในรอบ Championship
การแข่งขัน 12th International Choral Festival Orientale Concentus ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
1. เหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Mixed Voices - Senior Youth
2. เหรียญเงินจากการแข่งขันประเภท S Sacred / Church Choir
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1326291977546680&id=539263502916202                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th