พิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล” 2559

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

             วันที่ 24 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
             จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ และบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนจากทุกคณะ /สถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th