พิธีไว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562


           วันที่ 12 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้แทนนักศึกษากล่าวนำนักศึกษาขอขมาต่อคณาจารย์ ในโอกาสนี้ อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
           ในช่วงท้ายศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทำพิธีเจิมหนังสือ และรับพานธูปเทียนและพานดอกไม้จากผู้แทนสโมสรนักศึกษาและผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th