งานบูชาพระคุณครู

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

             เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานบูชาพระคุณครูเพื่อให้ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ได้รำลึกและแสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมกันจัดพานดอกไม้ และเตรียมการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อครู-อาจารย์ทุกท่าน จากนั้นเหล่าคณาจารย์จึงให้โอวาทแก่นักศึกษา.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th