โครงการปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข           วันที่ 5 กันยายน 2562 ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปบรรยายธรรมะและมอบความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร ณ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานครฯ ในโครงการ “ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข” โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานสร้างสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานครฯ.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th