โครงการวิถีไทยวิถีพุทธ           วันที่ 3 กันยายน 2562 ทีมพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมเด็กเล็ก ในโครงการวิถีไทยวิถีพุทธ โดยมีการฝึกการกราบไหว้ การระบายสีอย่างมีสติ และการถ่ายทอดธรรมะผ่านสื่อด้วยการเล่านิทานสอดแทรกธรรมะให้เด็กเล็กสามารถเข้าใจได้ง่าย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบิหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th