เยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 2)           วันที่ 1-2 กันยายน 2562 ทีมพระวิทยากร พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ให้ความรู้และบรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณวาส ในโครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 2) ณ วิเวกภาวัน ธรณีสงฆ์วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th