โครงการเยาวชนวัยใส           โครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 1) วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2562 ทีมพระวิทยากร พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ให้ความรู้และบรรยายพิเศษแก่นักเรียนชั้น ป.5-6 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนวัดสุวรรณวาส และโรงเรียนบ้านทุ่งดอน ในโครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 1) ณ วิเวกภาวัน ธรณีสงฆ์วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th