โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตำบลศีรษะทอง           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th