งานทำบุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๘ ในเดือนสิงหาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๙๐ คน
            งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นเจ้าภาพ.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th