โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน           ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมให้คณะเทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาจิตใจให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตภายหน้า ณ บ้านพี่สอนน้อง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th