งานทำบุญเดือนเกิด เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันที่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๗ ในเดือนกรกฎาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ดร.รุจเลขา วิทยาวุฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เกียรติมาเป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๑๐๐ คน .
            งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th