โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษวิทยาลัยศาสนศึกษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี บุญชะลักษี (คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษจัดทำเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาใหม่ เนื่องจากหลายวิชาต้องมีการค้นคว้าจากตำราภาษาอังกฤษ และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนอยู่หลายท่านในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ มีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น ๑๗ วัน โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th