ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม           วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2562 ทีมวิทยากรธรรมะทูเดย์ประกอบด้วยพระบัณฑิตอาสา  นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ  เพื่อร่วมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่ดี  ให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้จะมาทำหน้าที่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต.

                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th