งานทำบุญเดือนเกิด เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๖ ในเดือนมิถุนายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน และรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ต้อนรับและร่วมงาน มีผู้มาร่วมงานทำบุญประมาณ ๘๐ คน
            งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีสำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th