ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ ๒๓ ปี           วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ ๒๓ ปี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th