ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

            เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๑.๒ ล้านบาท
            ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขออนุโมทนาบุญกุศล และขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ชาวมหิดลทุกท่าน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจากส่วนตัวและจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนร่วมทำบุญ และมีส่วนช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป มา ณ โอกาสนี้ด้วย.<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th