งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน           วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00–08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พงษ์สุภาพ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ในเดือนนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 55 คน ซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้ทำบุญถวายปัจจัย จำนวน 3,000 บาท และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมสมทบอีก 1,000 บาท 
            ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพ.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th