ธรรมะทูเดย์           วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทีมพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยพระอาจารย์สุมินทร์ คัมภรีปัญโญ และทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนธรรมะ ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักเรียนเข้าอบรมทั้งสิ้น 400 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th