วิทยาลัยศาสนศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
ประจำปี 2558

วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

            เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาและบุคลากร ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี ๒๕๕๘ มี ดร.ศุจิรา ศรีนันทกุล และคณะ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษาวิทยาลัย พร้อมสัมภาษณ์ ซักถามการดำเนินงานด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPex ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th