ทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

             วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากคุณจันทพร ยะบุญวัน ผู้แทนกองบริหารการศึกษา เป็นประธานและเจ้าภาพในเดือนนี้ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับและร่วมพิธี โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมทำบุญประมาณ ๔๐ คน งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีกองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th