ดูงานกองทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินสมรรถนะออนไลน์ (E-COMPETENCY)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

             วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าศึกษาดูงานกองทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินสมรรถนะออนไลน์ (E-COMPETENCY) โดยมีคุณฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง นักทรัพยากรบุคคล บรรยายเรื่องการประเมินสมรรถนะออนไลน์ ณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th