รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะจำนวน ๒๐ คน ขอเข้าพบศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th