ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปี 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปี 2562
 • เอกสารแนบ สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • crsqrcode

  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
  Email : crwww@mahidol.ac.th

  2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th