พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ และพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล และคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th