กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

             ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล โดยมีพี่ๆ ศิษย์เก่ามาเล่าถึงประสบการณ์ของแต่ละคนทั้งในสมัยเรียนและหลังจบการศึกษา เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ผ่านการพูดคุยเพื่อให้น้องๆได้รู้จักคิดวางแผน สำรวจความชอบและความพร้อมของตัวเอง เพื่อให้สามารถรับมือต่อการเลือกและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ รูป/คน.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th