อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ           วันที่ 4 เมษายน 2562 วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในการฝึกซ้อมดังกล่าวได้ทีมวิทยากรจากเทศบาลศาลายา ร่วมกับอบต.ยายชา มาให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนวิธีต่างๆ โดยจะมีการสมมติเหตุการณ์เสมือนจริง และกดสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในอาคาร อพยพออกจากตัวอาคารมารวมกัน ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าทางเข้าของวิทยาลัยฯ โดยใช้เวลาอพยพหนีไฟออกมารวมกันนอกตัวอาคาร 3 นาที ทั้งนี้มีบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 25 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th