งานทำบุญเดือนเกิด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

             วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับและร่วมพิธี มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๓๐ คน งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกองแผนงานเป็นเจ้าภาพ.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th