นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน “Mu Backpack Scholarship 2019"           วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 จำนวน 4 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน Mu Backpack Scholarship 2019 ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2562 ได้แก่
1.นางสาวมนัสธิศา พรหมสาขา ณ สกลนคร ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวพรจิรา มีขำ ชั้นปีที่ 3
3.นายระวี ปกีรณัมกิจ ชั้นปีที่ 3
4.นายภูวดิท สื่อสกุล ชั้นปีที่ 2
โดยนักศึกษาจะได้เดินทางไปเวียดนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ นำมาเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อไป
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th