วิทยาลัยศาสนศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา และบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
            
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th