กิจกรรม Just Share ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้จัดกิจกรรม Just Share ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวเปิดงานและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น ระเบียบงานสารบรรณ นโยบายการอนุรักษ์พลังงานวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นต้น โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ รวม 30 ท่าน
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th