นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย          ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น ๓,๗๐๗ เสียง และมีผู้ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ ๔๙๒ เสียง ซึ่งผลคะแนนออกมาดังนี้... ทีม MUAO ได้รับคะแนนโหวต ๑,๗๔๒ เสียง และทีม Regend ได้รับคะแนนโหวต ๑,๔๗๓ เสียง
------------------------
          ดังนั้นทีม MUAO จึงได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยมีนางสาวลัลน์ลลิตา เลิศสมผล นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิทยาลัยฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
--------------------------


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th