รองอันดับ๑ กุลธิดาศีลห้าแห่งประเทศไทย          ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "รองอันที่๑ กุลธิดาศีลห้าแห่งประเทศไทย"
------------------------
          วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวฐิติพร พนาเวชสันติ (ฝ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "รองอันที่๑ กุลธิดาศีลห้าแห่งประเทศไทย" จัดโดยมหาเถรสมาคมร่วมกับคณะรัฐบาล ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นตัวแทนทำหน้าที่คอยต้อนรับพระสังฆราชจากประเทศต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนหันมาสนใจในหลักธรรม ศีล ๕ มากยิ่งขึ้น โดยได้เข้ารับรางวัลจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย จากนั้นช่วงเย็นจึงได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช จาก สหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับคุณประชุม มาลีนนท์ คณะผู้บริหารไทยทีวีสีช่องสาม ผู้สื่อข่าวรายการ ทีวี 360 องศา และเหล่าศิลปินดารา ณ อาคารมาลีนนท์อีกด้วย
--------------------------

          
             
            crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th