การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วาระปี 2561 - 2563          ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วาระปี 2561 - 2563
------------------------
          สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยศาสนศึกษา วาระปี 2561 - 2563 ได้ที่ ลิ้งค์ <<< https://goo.gl/eZJyQB >>> ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. - วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.
--------------------------
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่ลิ้งค์
<<< https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719595498102214&set=pcb.1809103342462292&type=3&theater&ifg=1 >>>

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ
5 มีนาคม 2561
          
             
            crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th