วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

           วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th