งานทำบุญเดือนเกิด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

            วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับและร่วมพิธี   มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๘๐ คน 
              งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีกองบริหารงานวิจัยเป็นเจ้าภาพ.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th