รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

           ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลฯด้วยดีตลอดมา.
           
               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th