ร่วมแสดงความยินดี "วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ ครบรอบ ๔๒ ปี”

วัน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

            วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยศาสนศึกษาบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ INMU ร่วมส่งเสริมโภชนาการดี สู่ชุมชน ณ บ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ. นครปฐม และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ ครบรอบ ๔๒ ปี ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th