วิทยาลัยศาสนศึกษาร่วมงาน"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ"

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

             วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมบนเวทีและการเปิดร้านขายของ-อาหาร ทั้งนี้มีน้องๆนักเรียนมัธยมต้นและปลายสนใจเข้ามาสอบถาม จดรายละเอียด และขอโบรชัวร์หลักสูตรปริญญาตรีกลับไปจำนวนมาก
             ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขอขอบพระคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแนะแนว และน้องๆ นักเรียนที่สนใจ ทั้งให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th