ร่วมแสดงความยินดี "ครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๒”

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

           วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยศาสนศึกษา บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก. .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th